تبلیغات
جغتای شهر من - عدالت
جغتای شهر من

مرتبه
تاریخ : جمعه 3 دی 1389

به نام خدا

هنوز از آن روز خجسته وشنیدن خبر خوش امضاء ارتقاء بخش جغتای بدست رییس جمهورمحبوب و معزوز دیر زمانی نمی گذشت که شنیدن خبری روح مرا در وادی تیه بحیرانی فرا خواند .خبر این بود « آزادراه ولایت در مسیر تهران ، مشهد احداث می شود » ما ابتدا بساکن از شنیدن این حرف بسی مسرور گشتیم ولی آنگاه که پرده اسرار کنار رفت و مسولین مربوطه اعلام مسیر ساخت کردن دل ما را بسی شاخ(!) کردند .نکته قابل تامل و غیر تحمل این بود که قرار شده بود این مسیر را نام ، طریق ولایت باشد ولی نمی دانم چه سر و اصراری بود که کلنگ پرخدنگ ره در سبزوار آید زمین .حال آنکه بخاطر قدمگه رضوی در نیشابور بحکم عقل بی سلیم ! هم بایستی کلنگ زنی احدات این آزادراه که مسمی به نام ولایت بود درخطه معروف نیشابور بر زمین اصابت می کرد ! نکته جالبتر این بود که بزعم تاریخ نگاران مسیر دومی که با احتمال کمتر گمان می رود مسیر عبور کاروان امام رضا (ع) درخراسان امروزی باشد .مسیریست که از شهرستانهای جغتای جوین خوشاب فیروزه نیشابور می باشد نه مسیر سبزوار نیشابور زیرا مدعیان از قدیم بر این باورند که شهر سبزوار از صدر اسلام دارالشیعه بود پس لاجرم عبور امام شیعیان از سرزمین شیعیان سفارش مامون عباسی نبوده بماند آنکه جاده ابریشم نیز از مسیر جغتای-....نیشابور عبور می کرده کما اینکه هنوز هم پل ابریشم در یکصد کیلومتری غرب شهرستان جغتای بر روی رودخانه نمک خودنمایی می کند . با همه این اوصاف نفهمیدیم این کار پر اسرار از جانب این قضا بود یا آن غذا ! که حتی نیشابوریان نطق برنکشیدند که چرا در سرزمین قلمهای مرصع جشن کلنگ زنی بپا نگشت ،خلاصه به ای نحوکان غلطتکهای آقای دکتر بهبهانی با لرزش پر ارزش خویش بما اعلان نمودند که اگر قرار بر آن بود که بعدالت رفتار شود عدالت بزیر سم ما بخجالت گرفتار آمده از آن حیث که درمسیر ولایت جعلی فقط شهرستان سبزوار بود که سر بر بالین بزرگراه تهران مشهد داشت و این سوی ،طریق ولایت بود که سر بر بالین خاک و خلنگ داشت وشهرستانهای نورسته فیروزه ،خوشاب ،جوین و جغتای دگربار فروهشته زکار!النهایه دل پرافکار خویش از این جور و جفا بدین طریق صاف نمودیم که خدایا خود وکیل ما نونهالان ! بی وکیل و وصی باش تا نام داران حق ما بظلم نستانند .

چرخ گردون چرخ زنان چرخید وچرخید که ناگه دل پرغصه  ما زقصه ترکید . راویان خبر بر شیپور علن داد زدن که گاز پارچین با لوله چاروهشت جین !{همان 48 اینچ قدیم }از دیار بیحق !{ابوالفضل بیهقی گویند از این دیار بود !}به ملک حق (مشهدمقدس ) می رود .زوجی شاخ بر جبینمان بسبزه قدم آراست زاین سیاست و کیاست گازیان در سرزمین غادران !ازیرا که از قدیم قدم براین طریق بود که آب برخاک پرلقاح ریزند نه بر خاک پر ملاح زیرا که از خاک پر ملاح خار برآید نه کار بهر یار ! القصه همی نادان و انگشت بدهان شدم زعقل طراحان پر زفن که صناعت و فلاحت که محتاج گاز و نازند در ملک ما بیوکیلان !(جغتای ،جوین ،فیروزه ) بسیارند ولی در دیار.....- نمی بینم به اندازه بند انگشت شستی صنعتی که شمیم گاز جوید . در وادی حیرت رندی مرا یادآورد کارخانه سیمان جوین جغتای ،فروکروم جغتای ، قندجوین ،فولاد جوین {درحال احداث}،قند نیشابور(فیروزه ) بعلاوه آلومینای جاجرم و ریخته گری اسفراین چند قدم آن سوتر گاز می خواهند بهر چکار مگر بیاد نداری سرمای بهار در سال 86 نازک اندیشان ! گازپرفشار ازشهر پرآوازه سبزوار بردند تا خانوارهای این شهر بیصناعت از گاز بی نصیب نمانند در سرمای بینهایت همچون سال 86 ، چون سرما است و دارالمومنین! نمی شود که مومنان سرما بخورند حال کارخانجات در اینطرف کوه جغتای گازوییل و مازوت مصرف می کنند چه عیبی دارد بکنند نوش جانشان آنقدر دود بخورند تا هوس صنعتی شدن نکنند ولی اگر خدا باد وخاک را نصیب سبزوار کرده مه اندیشان نه مهندسان شرکت گاز میخواهند هوای پاک نصیب سبزواریان کنند نه سرب و گوگرد !شاید هم خدا خواست نمایندگانی کاری تراز کنون سبزواریان در دور هشتم انتخاب کردند که بطرفه العینی در استیر سبزوار کارخانه الومینم ،برق ، پتروشیمی ، داروسازی ،تراکتورسازی که نمایندگان ششم نساختند آنان بساختند تا آن موقع درسبزوار گاز را ذخیره همی کنند که اگردوباره سرمای زمهریری بسان 86 بیامد مجبور نباشند گاز کارخانجات سبزوار را مقطوع نمایند !.چون این دلایل من بسته ذهن بشنیدم سخت به خودم آمدم که ای دل غافل شیطان مارا گول زد که فکر تاراست کردیم که تندیس عدالت احمدی ! را بهبهانی غلتک زده و میرکاظمی جنازه آنرا آتیش زده حتی اگر هم اتیش زده باشند بهر آن بوده که زکام بسبزوار ناید و سبزواری نچاید !.بدین سان واجب آمد برما توبه ازافکار بیمایه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-!- اصطلاح شاخ کردن درغرب خراسان به معتی برافروختن تنورمیب اشد .

این مطلب را یکی از همشهریان ارسال که بدون هیچ تغییری منعکس گردیده است.
طبقه بندی: سیاسی، 
ارسال توسط سیدعباس حسینی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
ویدئوهای شما
ارسال خبرنامه