تبلیغات
جغتای شهر من - قضاوت و انتخاب باشما
جغتای شهر من

مرتبه
تاریخ : شنبه 29 بهمن 1390

همی یادم اید زعهد کهن ،چنین گفته بود ناخدای سخن، جناب علی اکبر ده سخن!(دهخدا) ز اوصاف نا استوار وکیل الوطن ! که فکرش ز اول به آخر بود خدعه و نیر ننگ ببازد وطن را به نیم قرن (قران)! .ما را قبول چنین پند و هشیاری بسی سخت و دشوار مینمود تا آنگه سواد بر سواد افزودیم و از بار گرانسنگ تاریخ چنته ای گرانمایه برگرفتیم و به نیک یافتیم که حق با جناب دهخدا بوده و آنچه از وکیل الملل نصیب این ملت پابرهنه گشت خیانت بود غدر و همینک نیز وارثان آن وکیلان ندیم الاغنیاء چیزی سود آور نیفزودن به تهی توبره فقرا. القصه پاره ای از وطن که نامش را جغتای خوانند در سال 36 برای اولین بار صاحب کرسی در مجلس شورای ملی وقت گشت که بزرگترین شاهکار این وکیل سلاخی جغتای و بود استخراج شهرستانی به نام اسفراین از بطن جغتای بزرگ در آنزمان (سال 37)و الحاق پاره های برجای مانده از جغتای به سرزمین شوره زاری به نام سبزوار(سال 38) ! باعنوان بخش جغتای !.چرخ نامرد روزگار چرخ زنان بسال 66 رسید تا بار دگر نماینده ای  به نام همشهری که خلایق را 4 دوره دراز گوش انگاشته بود(با عرض پوزش از ساحت خوانندگان و کسانیکه در دام او گرفتار نیامدند ) در پوستین گوسفند ،جغتای را با تبر جور وجفا به دونیم مرحمت فرمود! که حاصل نامیمون این خیانت بخشی شد به نام  بخش مجعول (ج و ی ن ).چرخ روزگار چرخید و چرخید تا سال به 86 رسید این بار نمایندگانی در کاخ خضرا (مجلس)  صاحب منصب شدند که از دیار دارالمومنین یا بعبارت بهتر دارچپاولین {50 سال جغتای را چپاول کردند و در کویر از برکت کشاورزی این ناحیه شهری ساختند آباد به نام سبزوار}تکیه بر مسند داشتند اگر چه دیگر از جغتای تنی نمانده بود لقمه گیر تا ساطوریزه کنند ولی کاری کردن که دست کمی از سلاخی  اخلافشان نبود بلی آنان جفایی در حق مستعمرات ! سابق سبزوار(جغتای،ج و ی ن ، و خوشاب ) مرتکب شدن که ساطوریزه مدرن بود و آن محروم ساختن این شهرستانهای جدید از آزادراه ولایت یا بعبارت دیگر آزاد راه حرم تا حرم آقای رئیش جمهور {هرچند باید گفت که کویر سبزوار عدالت آقای احمدی نژاد را که میرفت جبران 50 سال استثمار را بنماید در خود بلعید و آزاد راهی را که حق مسلم این ناحیت بود به سبزوار بخشید } .نمیدانم آقایان نماینده  تسبیح بدست و سبحه برلب چه توجیهی در بارگاه حق تعالی خواهند داشت بر اینکه سبزوار کویری هم آزادراه داشته باشد و هم بزرگراه ولی ملت جفا کشیده این ناحیت ،محروم از راهی باشند که یکراست به تهران  و مشهد رسند آنهم بدون توسل به جاجرم و گرمه و سبزوار.

قضاوت  و انتخاب باشما

نباشد که دیار ما بی وکیل الرعیه بماند.

مطلب فوق رای یکی از همشهریان ارسال که بدون دخل و تصرف منعکس گردیده است.
طبقه بندی: اجتماعی،  سیاسی،  تاریخی، 
ارسال توسط سیدعباس حسینی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
ویدئوهای شما
ارسال خبرنامه