تبلیغات
جغتای شهر من - ]چرا بانک تجارت در جغتای بانک پس فرداست؟
جغتای شهر من

مرتبه
تاریخ : یکشنبه 22 اسفند 1389

همزمان با ارتقاء جغتای به شهرستان و افتتاح بزرگترین کارخانه سیمان {جوین جغتای }خاورمیانه  و فعالیت چندین ساله بزرگترین کارخانه فروکروم خاورمیانه {فروکروم جغتای} در جغتای انتظار می رفت که  شعب بانکهای غایب در جغتای یکی پس از دیگری افتتاح شود ، متاسفانه با گذشت دو سال از ارتقاء جغتای به شهرستان و افزایش پتانسیلهای اقتصادی یکی از مهمترین بانک های تجاری که سهامدار عمده کارخانه سیمان می باشد تاکنون اقدام به افتتاح شعبه یا باجه بانکی در جغتای ننموده است در حالیکه کلیه حسابهای شبکه بهداشت و درمان جغتای ،کارخانه سیمان  جوین جغتای ،صندوق مهر جغتای و ... دربانک تجارت مفتوح می باشد و روزانه شهروندان جغتایی برای تمشیت امور بانکی خود مجبورند به بانکهای تجارت شهرستانهای همجوار مراجعه نمایند . سوال اینجاست اگر افتتاح شعبه یا باجه تجارت در جغتای با وجود پتانسیلهای اقتصادی بالفعل و بالقوه بالا مقرون بصرفه نیست چگونه است که در خیابان بیهق سبزوار سه شعبه به فاصله پانصد متری از همدیگر واقع شده که در دو شعبه کارمندان محترم مشغول هوا خوریند آنهم در روزهای اول هفته ، ولی چون نوبت به جغتای می رسد  حتما باید شعبه درآمدی هم سطح با بانک تجارت مرکزی سبزوار داشته باشد.شاید هم شهروندان جغتایی متمول و بیکار هستند طی طریق یکصد کیلومتری برایشان مهم نیست ولی در شهر همسایه باید از این شعبه تا شعبه دیگر بشود پیاده در عرض پنج دقیقه طی طریق کرد تاکار فردا را امروز انجام داد !! .نکته جالبتر آنکه سرپرستی بانک تجارت استان بجای افتتاح شعبه یا باجه  در جغتای برای جلوگیری از برچیده شدن شعبه آن در نقاب حسابهای میلیون و میلیاردی طرفهای فوق الذکر  خود در جغتای را به این شعبه منتقل کرده است .سئوال شهروندان جغتایی از مسئولان محترم بانک فخیمه این است که ورشکستگی یک بانک در شهرستان دیگر بما چه ربطی دارد که باید شهروندان جغتایی برای مختصر کاری جور سفر به شهرستانهای دیگر را بکشند .البته شاید چون بانک تجارت بانک فرداست هنوز فردا به جغتای مشرف نشده است تا بانک به شهروندان جغتایی خدمترسانی نماید پس باید تا پس فردای نیامده منتظر بمانند.

امضاء محفوظ
طبقه بندی: اجتماعی، 
ارسال توسط سیدعباس حسینی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
ویدئوهای شما
ارسال خبرنامه